Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Vallillan Vinttikahvila Oy (Y-tunnus: 2884697-2)
Mäkelänkatu 25 B 10
00550 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tomi Oksanen
Puhelin +358 40 7679999
Sähköposti tomi.oksanen(at)kahvilapaijanne.fi

REKISTERIN NIMI

Vallillan Vinttikahvila Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on tilannut Vallillan Vinttikahvila Oy:n Kahvila Päijänteen uutiskirjeen verkkosivujen tai facebook-sivujen kautta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Vallillan Vinttikahvila Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Vallillan Vinttikahvila Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Vallillan Vinttikahvila Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Vallillan Vinttikahvila Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Vallillan Vinttikahvila Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Vallillan Vinttikahvila Oy:n on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Vallillan Vinttikahvila Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse kahvila(at)kahvilapaijanne.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Vallillan Vinttikahvila Oy:n käytössä, paitsi Vallillan Vinttikahvila Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Vallillan Vinttikahvila Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Vallillan Vinttikahvila Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Vallillan Vinttikahvila Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Vallillan Vinttikahvila Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.